Gamle dørhåndtak

Merk! Vi sender med skruer med tverrspor (gammeldags type) til alle dørhåndtak med skilt. Der ikke annet er oppgitt passer håndtaket/vrideren til standard dørbredde på 4-5 cm. De fleste dørhåndtakene kan justeres.