Alle brukte lamper som selges i nettbutikken blir rengjort, renset/restaurert og kontrollerte at de er i orden før salg. Lampene bør installeres av elektriker.